Nieuw systeem voor productie en rapportages

2012-05-15 Logo CBS vierkantSamen met een externe leverancier werk ik aan de verbeteringen in het nieuwe productie- en rapportagesysteem. De aangeschafte basismodule laat ik diverse keren per jaar aanpassen aan nieuwe wensen ten behoeve van de dagelijkse productiebegeleiding van verschillende boeken, webartikelen en eBooks. Maar ook productiegegevens, openstaande planstappen, managementrapportages en kwartaalrapportages zijn inmiddels geprogrammeerd en kunnen eenvoudig uit het systeem gehaald worden.

Verbeteren van processen in het publicatiebureau

2012-05-15 Logo CBS vierkantDe informatiebehoefte verandert en dat brengt veranderingen mee in organisaties, ook bij het CBS. Ik adviseer mijn team- en sectormanager hoe deze veranderingen kunnen worden doorgevoerd en welke voordelen deze met zich meebrengen. Na goedkeuring zet ik de veranderingsprocessen in gang. In wekelijkse communicatiemomenten met de medewerkers van de uitgeverij ondersteun ik hen bij de veranderingen die zij ervaren in hun werk. Ik stimuleer hen samen met mij na te denken over oplossingen voor terugkerende knelpunten.

Management en uitgeefbeleid

Als projectleider heb ik de dagelijkse leiding over de uitgeverij (4 medewerkers). Ik ben eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en het realiseren van de planning van diverse uitingen (online en offline) op korte en op lange termijn, die medewerkers van de uitgeverij begeleiden.

Samen met de teammanager Publicaties bepaal ik het uitgeefbeleid en werk ik aan het vastleggen van contracten en inkoopafspraken. Ik lever de resultaten van het publicatiebureau voor het jaarplan, het jaarverslag en de kwartaalrapportages. Daarnaast bewaak ik de budgetten, lever ik input voor nieuwe begrotingen en adviseer ik over mogelijke kostenreducties.

Ik ben het gezicht van het publicatiebureau en positioneer de publicatievormen van het CBS. Daarnaast adviseer ik bij de ontwikkeling van nieuwe communicatievormen.

XML Publishing

Bij het CBS heb ik meegewerkt aan het opzetten en begeleiden van een productieproces van mediumneutrale opslag (XML) naar een geautomatiseerde opmaak voor verschillende CBS publicaties. Dit project is inmiddels succesvol afgerond.

Smakelijk weten

Eind 2012 verscheen de publicatie Smakelijk weten bij het CBS. Samen met auteurs en de redactie heb ik gewerkt aan de totstandkoming van de publicatie en de communicatie rondom de publicatiedatum (in overleg met het Voedingscentrum).  lees meer

eBook met animatie en infographics: Babyboomers

Eind april 2012 verscheen de CBS-publicatie Babyboomers. Indrukken vanuit de statistiek. Het boekje bestaat uit een aantal observaties over verleden, heden en toekomst van de groep 55- tot 65-jarigen in Nederland. lees meer

Centraal boekhuis

Voor het CBS heb ik in 2011 gewerkt aan het project om de boekenverkoop van het CBS aan te sluiten op distributie via het Centraal Boekhuis. Naast verkoop via de eigen website werd daardoor ook verkoop via Bol.com en via aangesloten boekhandels mogelijk.

Online plansysteem

Als projectmedewerker heb ik bij Kluwer deelgenomen aan het project om een online plansysteem te realiseren. Samen met een hierin gespecialiseerd ICT bedrijf heb ik met andere projectmedewerkers mijn visie en ervaringen gegeven op het nieuwe systeem en in de praktijk getest en bevindingen doorgegeven.

lees meer

Websites

AR-Updates. Voor deze website heb ik de dagelijkse productie begeleid, in samenwerking met de hoofdredacteur en de webredacteur. Ook het oplossen van ad-hoc problemen behoorde tot mijn werkzaamheden en zocht ik naar oplossingen samen met de programmeur.

lees meer

BoomBasics: app for iPhone en iPad

Serie van verschillende BoomBasics apps.

Werkzaamheden aan deze apps waren: overleg met ontwikkelaars over nieuwe mogelijkheden en het overleggen en laten oplossen van bugs.